Praxis Team


Markus Sturm                                                                        Agata Dragun

                         Osteopath, Physiotherapeut (B.SC.)                                                             Physiotherapeutin, Manualtherapeutin

                                       Manualtherapeut                                                                                    Zertifikat: 3D Lymphdrainage